Kan iemand gelijktijdig zorg zonder verblijf en zorg met verblijf gebruiken?

In principe gebruikt een persoon op een bepaald moment zorg zonder verblijf of zorg met verblijf. Maar omdat elke peildatum voor gebruik van zorg zonder verblijf benaderd wordt met een periode van 4 weken waarin deze datum valt, kan het zijn dat personen op een peildatum zowel opgenomen zijn in de cijfers van zorg zonder verblijf als in de cijfers van zorg met verblijf.

Uiteraard is het wel mogelijk dat iemand in een kwartaal of jaar achtereenvolgens beide vormen van zorg gebruikt.

Zie ook: Peildatum jaar, Peildatum kwartaal.