Waarom is er een verschil tussen het aantal mensen met een AWBZ-indicatie en het aantal mensen met gebruik van AWBZ-zorg in natura?

Sommige mensen met een indicatie voor AWBZ-zorg komen (nog) niet voor in de cijfers over gebruik van AWBZ-zorg in natura omdat:

  • zij jonger zijn dan 18 jaar;
  • zij gebruik maken van een persoonsgebonden budget in plaats van zorg in natura;
  • zij gebruik maken van een functie waarvoor geen eigen bijdrage betaald hoeft te worden;
  • zij geen gebruik maken van AWBZ-zorg. Hierbij is niet bekend of iemand op zorg wacht (vrijwillig, dan wel noodgedwongen).

Sommige mensen die gebruik maken van AWBZ-zorg in natura komen niet voor in de cijfers over personen met een indicatie voor AWBZ-zorg omdat:

  • hun indicatie is afgegeven vóór 2006, toen de registratie nog niet volledig was;
  • hun indicatie is afgegeven door een Bureau Jeugdzorg in plaats van het CIZ.

Zie ook: Indicatie, Gebruik