Waarom zijn er verschillen tussen de zorgomvang in de gebruiksgegevens van het CAK en het volume in de gegevens van het Zorginstituut en de NZa?

Het CAK registreert de omvang van de gebruikte AWBZ-zorg in natura waarvoor een eigen bijdrage betaald moet worden.

Omdat niet voor alle AWBZ-functies een eigen bijdrage betaald hoeft te worden en personen onder de 18 jaar geen eigen bijdrage betalen, geven de CAK-cijfers niet het de totale omvang van de gebruikte AWBZ-zorg in natura in Nederland.

De nacalculatie-cijfers van de NZa geven wel het totale zorgvolume van AWBZ-zorg in natura in Nederland. Deze cijfers bevatten de volumecijfers van de zorg in natura van alle AWBZ-zorgaanbieders in Nederland ten behoeve van de bekostiging. In principe geven ook de declaratie-cijfers van het Zorginstituut het totale volume van AWBZ-zorg in natura. De cijfers van het Zorginstituut zouden echter nog overproductie kunnen bevatten. Bij de NZa-cijfers is dit niet het geval. Deze geven daarmee het meest volledige en betrouwbare beeld.

Zie ook: Eigen bijdrage, Zorg in natura.