Wat betekenen de symbolen bij de tabellen?

 niets (blanco) = een cijfer kan op logische gronden niet voorkomen  
 .        = het cijfer is onbekend, onvoldoende betrouwbaar of geheim 
 0 (0,0)     = het cijfer is kleiner dan de helft van de gekozen eenheid 
 *        = voorlopige cijfers 
 **       = nader voorlopige cijfers 
 -        = (indien voorkomend tussen twee getallen) tot en met 
 2016-2017    = 2016 tot en met 2017 

In geval van afronding kan het voorkomen dat de totalen niet geheel overeenstemmen met de som der opgetelde getallen. Verbeterde cijfers in de staten en tabellen zijn niet als zodanig gekenmerkt.

Zie ook: Definitieve cijfers, Nader voorlopige cijfers en Voorlopige cijfers.