Wat is bij Gebruik het verschil tussen zorg zonder verblijf en zorg met verblijf?

Bij zorg met verblijf verblijft een cliënt in een instelling. Zorg zonder verblijf is zorg aan cliënten die niet in een instelling verblijven.

Gebruik van zorg zonder verblijf betreft zowel het gebruik van de Wmo-functie huishoudelijke verzorging als het gebruik van de AWBZ-functies begeleiding (beschikbaar vanaf 2011), persoonlijke verzorging en verpleging. Het omvat alleen de zorg in natura waarvoor een eigen bijdrage betaald moet worden.

Gebruik van zorg met verblijf betreft de AWBZ-zorg in natura die ontvangen is in een instelling en waarvoor een eigen bijdrage betaald moet worden. Ook het gebruik van de AWBZ-functie kort verblijf (logeeropvang) valt onder zorg met verblijf.

Binnen het thema Gebruik valt Volledig pakket thuis onder zorg met verblijf.

Zie ook: Gebruik, Zorg zonder verblijf, Zorg met verblijf.