Wat is bij Indicatie het verschil tussen zorg zonder verblijf en zorg met verblijf?

Bij zorg met verblijf verblijft een cliënt in een instelling. Zorg zonder verblijf is zorg aan cliënten die niet in een instelling verblijven.

Indicaties voor zorg zonder verblijf betreffen de indicaties voor de AWBZ-functies begeleiding, persoonlijke verzorging, verpleging, behandeling en ADL-assistentie (beschikbaar vanaf 2012). Ook de indicaties voor de AWBZ-functie kort verblijf (logeeropvang) valt onder zorg zonder verblijf.

Indicaties voor zorg met verblijf betreffen zowel de AWBZ-indicaties voor een zorgzwaartepakket als de oude AWBZ-indicaties voor verblijf langdurig en verblijf tijdelijk klasse 4 of hoger.

Binnen het thema Indicatie valt Volledig pakket thuis onder zorg met verblijf.

Zie ook: Indicatie, Zorg zonder verblijf, Zorg met verblijf.