Wat is bij Uitgaven en volume het verschil tussen intramurale zorg en extramurale zorg?

Bij intramurale zorg verblijft de cliënt minimaal 4 etmalen per week onafgebroken in de instelling. Bij extramurale zorg niet en betreft het zorg die de cliënt op afspraak bij de zorgaanbieder krijgt, of die de zorgaanbieder bij de cliënt aan huis levert.

Het Zorginstituut Nederland en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) hanteren zorgzwaartepakketten bij de bekostiging van intramurale AWBZ-zorg. Bij de bekostiging van extramurale AWBZ-zorg worden extramurale zorgprestaties onderscheiden.

Binnen het thema Uitgaven en volume zijn de kosten van kort verblijf verspreid over intramurale en extramurale uitgaven. De verblijfscomponent van kort verblijf valt namelijk onder intramurale zorg en de overige zorgfuncties van kort verblijf vallen onder extramurale zorg.

Binnen het thema Uitgaven en volume is Volledig pakket thuis ondergebracht bij overige zorg.

Zie ook: Intramurale zorg, Extramurale zorg, Kort verblijf, Zorgzwaartepakket, Extramurale zorgprestaties.