Gebruik Wmo-maatwerkvoorzieningen

Deze pagina bevat cijfers over het aantal personen dat gebruik maakt van een maatwerkvoorziening die gefinancierd wordt uit de Wmo-2015. Het gaat om het gebruik van zorg in natura en/of een persoonsgebonden budget, ongeacht het feit of een (inkomensafhankelijke) eigen bijdrage betaald moet worden. De cijfers zijn uitgesplitst naar type maatwerkvoorziening.

Gegevens zijn afkomstig van gemeenten, die in het kader van de Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein (GMSD) gegevens hebben aangeleverd en toestemming hebben gegeven voor publicatie. Gemeenten kunnen daarbij ook toestemming geven voor slechts een gedeelte van de aangeleverde gegevens. De cijfers over het totaal aantal cliënten in Nederland zijn geschat met een regressiemodel op de data van de deelnemende gemeenten.

Gebruik Wmo-maatwerkvoorzieningen naar type, personen in jaar
2017 2018*
Totaal 1 051 520 1 112 720
Ondersteuning thuis 282 000 319 285
Hulp bij het huishouden 398 090 397 475
Verblijf en opvang 34 055 42 905
Hulpmiddelen en diensten 694 715 735 170

Gebruik Wmo-maatwerkvoorzieningen naar type, personen in jaar

Totaal

Het totaal aantal cliënten kan kleiner zijn dan de som van de aantallen cliënten bij de verschillende types.
Dit komt omdat cliënten zorg van meerdere types kunnen ontvangen en zij dan bij het totaal slechts één keer meetellen.

Een maatwerkvoorziening is ondersteuning binnen het kader van de Wmo2015 geleverd in de vorm van een product of dienst die is afgestemd op de wensen, persoonskenmerken, mogelijkheden en behoeften van een individu.

Ondersteuning thuis

Deze groep bevat de volgende productcategorieën uit de iWmo-standaarden:
02 Begeleiding
03 Persoonlijke verzorging
04 Kortdurend Verblijf
06 Overige ondersteuning gericht op het individu of huishouden/gezin
07 Dagbesteding
09 Overige groepsgerichte ondersteuning
10 Overige maatwerkvoorzieningen

Een maatwerkvoorziening is ondersteuning binnen het kader van de Wmo2015 geleverd in de vorm van een product of dienst die is afgestemd op de wensen, persoonskenmerken, mogelijkheden en behoeften van een individu.

Hulp bij het huishouden

Deze groep bevat de volgende productcategorie uit de iWmo-standaarden:
01 Hulp bij het huishouden

Een maatwerkvoorziening is ondersteuning binnen het kader van de Wmo2015 geleverd in de vorm van een product of dienst die is afgestemd op de wensen, persoonskenmerken, mogelijkheden en behoeften van een individu.

Verblijf en opvang

Deze groep bevat de volgende productcategorieën uit de iWmo-standaarden:
15 Beschermd wonen
16 Opvang
17 Spoedopvang
18 Overige beschermd wonen en opvang

Een maatwerkvoorziening is ondersteuning binnen het kader van de Wmo2015 geleverd in de vorm van een product of dienst die is afgestemd op de wensen, persoonskenmerken, mogelijkheden en behoeften van een individu.

Hulpmiddelen en diensten

Deze groep bevat de volgende productcategorieën uit de iWmo-standaarden:
05 Woondiensten
08 Vervoersdiensten
11 Rolstoelen
12 Vervoervoorzieningen
13 Woonvoorzieningen
14 Overige hulpmiddelen

Een maatwerkvoorziening is ondersteuning binnen het kader van de Wmo2015 geleverd in de vorm van een product of dienst die is afgestemd op de wensen, persoonskenmerken, mogelijkheden en behoeften van een individu.

1e halfjaar 2018**

Nader voorlopige cijfers

2e halfjaar 2018*

Voorlopige cijfers

2018*

Voorlopige cijfers

In deze tabel op MLZ StatLine kunt u de cijfers verder uitsplitsen naar de achtergrondkenmerken geslacht, migratieachtergrond, leeftijd, type voorziening en gemeente en periode (jaar of halfjaarsperiode).

Voor andere relevante tabellen op basis van GMSD gegevens:
https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/navigatieScherm/thema?themaNr=83326

Voor een nadere toelichting op deze cijfers en de gebruikte methoden zie de korte onderzoeksbeschrijving.

Bron: Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein