Personen met een Wlz-indicatie, of indiceerbaren zonder een toegekend pgb en zonder declaratie voor een ZZP of VPT met een declaratie voor begeleiding groep, behandeling individueel, behandeling groep en dagactiviteit

De populatie is ingedeeld naar leeftijd, voorts is de populatie ingedeeld in personen met gebruik van BGg, BHi, BHg en dagactiviteit al dan niet in combinatie met persoonlijke verzorging, verpleging, begeleiding individueel of kort verblijf.

De leeftijd is vastgesteld op 31 december van het verslagjaar.

De data van Vektis over declaraties van zorg in natura in het kader van de Wlz zijn nog niet ingezet voor de productie van reguliere statistieken.