BJZ indicaties zorg met verblijf

Deze pagina bevat cijfers over het aantal personen met een indicatie van de bureaus jeugdzorg voor zorg met verblijf, voor zover deze gefinancierd wordt uit de AWBZ (tot 2015).

Indicatie zorg met verblijf van Bureaus Jeugdzorg; personen op peildatum jaar
2010 2011 2012 2013 2014
Totaal ZMV-AWBZ 1 245 1 540 1 915 2 645 3 570

Indicatie zorg met verblijf van Bureaus Jeugdzorg; personen op peildatum jaar

Totaal ZZV-AWBZ en/of ZMV-AWBZ

Totaal zorg zonder verblijf en/of zorg met verblijf, gefinancierd uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten

Zorg zonder verblijf is zorg aan cliënten die niet in een instelling verblijven. Dit betreft zorg die de cliënt op afspraak bij de zorgaanbieder krijgt, of die de zorgaanbieder bij de cliënt aan huis levert.

Zorg met verblijf is zorg die cliënten ontvangen gedurende een onafgebroken verblijf in een instelling.

De indicaties voor zorg zonder verblijf, afgegeven door een Bureau Jeugdzorg, omvatten de indicaties voor één of meer functies die gefinancierd worden uit de AWBZ. Dit betreft de functies begeleiding, persoonlijke verzorging, verpleging of kort verblijf.

Totaal ZZV-AWBZ

Totaal zorg zonder verblijf, gefinancierd uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten

Zorg zonder verblijf is zorg aan cliënten die niet in een instelling verblijven. Dit betreft zorg die de cliënt op afspraak bij de zorgaanbieder krijgt, of die de zorgaanbieder bij de cliënt aan huis levert.

De indicaties voor zorg zonder verblijf, afgegeven door een Bureau Jeugdzorg, omvatten de indicaties voor één of meer functies die gefinancierd worden uit de AWBZ. Dit betreft de functies begeleiding, persoonlijke verzorging, verpleging of kort verblijf.

Totaal ZMV-AWBZ

Totaal zorg met verblijf, gefinancierd uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten

Zorg met verblijf is zorg die cliënten ontvangen gedurende een onafgebroken verblijf in een instelling.

Begeleiding individueel

Hulp bij het organiseren van praktische zaken in het dagelijks leven. Het kan gaan om individuele begeleiding of begeleiding in groepsverband.

Begeleiding groep

Hulp bij het organiseren van praktische zaken in het dagelijks leven. Het kan gaan om individuele begeleiding of begeleiding in groepsverband.

Persoonlijke verzorging

Hulp bij het wassen en aankleden, hulp bij het eten en drinken, het aanbrengen van prothesen en het doen van oefeningen. Ook de zorg die in directe relatie staat tot de persoonlijke verzorging behoort tot deze functie, zoals het opmaken van het bed tijdens het wassen van een bedlegerige cliënt en het stimuleren van de zelfredzaamheid.

Kort verblijf

Logeren in een instelling gedurende maximaal drie etmalen per week. Kort verblijf gaat samen met de functies begeleiding, persoonlijke verzorging of verpleging.

Het doel van kortdurend verblijf is het ontlasten van degene die gewoonlijk de zorg in de thuissituatie verleent. Kortdurend verblijf is niet bedoeld om het normale dagelijkse toezicht van ouders op kinderen over te nemen.

2010

Voorlopige cijfers

2011

Voorlopige cijfers

2012

Voorlopige cijfers

2013

Voorlopige cijfers

In deze tabel op MLZ StatLine kunt u de cijfers over de AWBZ-indicaties van de Bureaus Jeugdzorg verder uitsplitsen naar type zorg en de achtergrondkenmerken geslacht, leeftijd en regio.

Voor een nadere toelichting op deze cijfers en de gebruikte methoden: Indicatie AWBZ/Wlz-zorg en gebruik Wmo- en AWBZ/Wlz-zorg.

Bron: Bureau Jeugdzorg.