Indicatie zorg zonder en met verblijf

Deze pagina bevat cijfers over het aantal personen met een indicatie voor zorg zonder verblijf of zorg met verblijf, voor zover deze gefinancierd wordt uit de AWBZ (tot 2015) of WLZ (vanaf 2015).

Peildatum jaar is de 2e vrijdag van november; peildatum kwartaal de 2e vrijdag van februari, mei, augustus en november.

De volgende tabel betreft indicaties die zijn afgegeven door het CIZ. De cijfers zijn uitgesplitst naar grondslag.

Indicatie zorg zonder verblijf en/of zorg met verblijf naar grondslag, personen op peildatum jaar

Indicatie zorg zonder verblijf en/of zorg met verblijf naar grondslag, personen op peildatum jaar
20152016201720182019*
Totaal personen278.045283.215292.245296.885307.105
Somatische aandoening67.05563.61560.59558.82058.305
Psychogeriatrische aandoening83.64585.77087.89592.33598.805
Psychiatrische aandoening9.4408.7608.4855.9505.955
Lichamelijke handicap19.66520.94023.26525.47527.550
Verstandelijke handicap94.980100.880108.695111.005113.190
Zintuiglijke handicap3.2603.2503.3103.3053.305
Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek (dataleverancier: Centrum Indicatiestelling zorg) Brontabel als csv (446 bytes)

Tot 2014 werden naast AWBZ-indicaties die door het CIZ zijn afgegeven, AWBZ-indicaties afgegeven door Bureaus Jeugdzorg voor jongeren met een psychiatrische aandoening. De volgende tabel betreft deze indicaties.

Indicatie zorg zonder verblijf en/of zorg met verblijf van Bureaus Jeugdzorg, personen op peildatum jaar

Indicatie zorg zonder verblijf en/of zorg met verblijf van Bureaus Jeugdzorg, personen op peildatum jaar
20102011201220132014
Totaal ZZV-AWBZ en of ZMV-AWBZ32.71034.02533.29032.58532.240
Totaal ZZV-AWBZ31.55032.52531.41029.98528.750
Totaal ZMV-AWBZ1.2451.5401.9152.6453.570
Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek (dataleverancier: Bureau Jeugdzorg) Brontabel als csv (198 bytes)

Indicatie zorg zonder verblijf en/of zorg met verblijf naar grondslag, personen op peildatum kwartaal

Indicatie zorg zonder verblijf en/of zorg met verblijf naar grondslag, personen op peildatum kwartaal
2019 2e kwartaal**2019 3e kwartaal**2019 4e kwartaal**2020 1e kwartaal*2020 2e kwartaal*
Totaal ZMV-AWBZ-Wlz300.590303.865307.105310.085307.440
Somatische aandoening58.04058.24058.30558.16056.995
Psychogeriatrische aandoening94.78096.57098.805100.45598.540
Psychiatrische aandoening5.9305.9705.9555.9655.940
Lichamelijke handicap26.52527.11027.55028.06028.075
Verstandelijke handicap112.030112.680113.190114.150114.640
Zintuiglijke handicap3.2853.3003.3053.2953.250
Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek (dataleverancier: Centrum Indicatiestelling zorg) Brontabel als csv (521 bytes)

In deze tabel op MLZ StatLine kunt u de jaarcijfers verder uitsplitsen naar type zorg en de achtergrondkenmerken geslacht, leeftijd en zorgkantoorregio.

In deze tabel op MLZ StatLine kunt u de cijfers over de AWBZ-indicaties van de Bureaus Jeugdzorg verder uitsplitsen naar type zorg en de achtergrondkenmerken geslacht, leeftijd en regio.

In deze tabel op MLZ StatLine kunt u de kwartaalcijfers verder uitsplitsen naar type zorg.

Meer jaarcijfers over personen met een indicatie voor zorg zonder verblijf of zorg met verblijf zijn te vinden in deze tabel op MLZ StatLine. Daarin kunnen uitsplitsingen worden gemaakt naar type zorg en de achtergrondkenmerken geslacht, leeftijd, inkomensgroep en zorgkantoorregio.

Voor een nadere toelichting op deze cijfers en de gebruikte methoden: Indicaties AWBZ/Wlz.