Indicatie zorg zonder en met verblijf

Deze pagina bevat cijfers over het aantal personen met een indicatie voor zorg zonder verblijf of zorg met verblijf, voor zover deze gefinancierd wordt uit de AWBZ (tot 2015) of WLZ (vanaf 2015).

Peildatum jaar is de 2e vrijdag van november; peildatum kwartaal de 2e vrijdag van februari, mei, augustus en november.

De volgende tabel betreft indicaties die zijn afgegeven door het CIZ. De cijfers zijn uitgesplitst naar grondslag.

Indicatie zorg zonder verblijf en/of zorg met verblijf naar grondslag, personen op peildatum jaar

Indicatie zorg zonder verblijf en/of zorg met verblijf naar grondslag, personen op peildatum jaar
20172018201920202021*
Totaal personen292.245296.885307.105312.265340.125
Somatische aandoening60.59558.82058.30557.37558.375
Psychogeriatrische aandoening87.89592.33598.805101.445105.080
Psychiatrische aandoening84.855.9505.9555.80025.020
Lichamelijke handicap23.26525.47527.55028.83530.415
Verstandelijke handicap108.695111.005113.190115.575118.015
Zintuiglijke handicap3.3103.3053.3053.2403.220
Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek (dataleverancier: Centrum Indicatiestelling zorg) Brontabel als csv (452 bytes)

Tot 2014 werden naast AWBZ-indicaties die door het CIZ zijn afgegeven, AWBZ-indicaties afgegeven door Bureaus Jeugdzorg voor jongeren met een psychiatrische aandoening. De volgende tabel betreft deze indicaties.

Indicatie zorg zonder verblijf en/of zorg met verblijf van Bureaus Jeugdzorg, personen op peildatum jaar

Indicatie zorg zonder verblijf en/of zorg met verblijf van Bureaus Jeugdzorg, personen op peildatum jaar
20102011201220132014
Totaal ZZV-AWBZ en of ZMV-AWBZ32.71034.02533.29032.58532.240
Totaal ZZV-AWBZ31.55032.52531.41029.98528.750
Totaal ZMV-AWBZ1.2451.5401.9152.6453.570
Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek (dataleverancier: Bureau Jeugdzorg) Brontabel als csv (198 bytes)

Indicatie zorg zonder verblijf en/of zorg met verblijf naar grondslag, personen op peildatum kwartaal

Indicatie zorg zonder verblijf en/of zorg met verblijf naar grondslag, personen op peildatum kwartaal
2022 1e kwartaal*2022 2e kwartaal*2022 3e kwartaal *2022 4e kwartaal*2023 1e kwartaal*
Totaal ZMV-AWBZ-Wlz345.695349.120353.995357.680359.275
Somatische aandoening59.32559.98560.94561.63561.445
Psychogeriatrische aandoening106.330107.075109.115110.525111.140
Psychiatrische aandoening26.93528.16029.23030.16531.050
Lichamelijke handicap30.76531.12031.38031.55031.465
Verstandelijke handicap119.100119.535120.060120.550120.920
Zintuiglijke handicap3.2403.2503.2703.2553.255
Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek (dataleverancier: Centrum Indicatiestelling zorg) Brontabel als csv (528 bytes)

In deze tabel op StatLine MLZ kunt u de jaarcijfers verder uitsplitsen naar type zorg en de achtergrondkenmerken geslacht, leeftijd en zorgkantoorregio.

In deze tabel op StatLine MLZ kunt u de cijfers over de AWBZ-indicaties van de Bureaus Jeugdzorg verder uitsplitsen naar type zorg en de achtergrondkenmerken geslacht, leeftijd en regio.

In deze tabel op StatLine MLZ kunt u de kwartaalcijfers verder uitsplitsen naar type zorg.

Meer jaarcijfers over personen met een indicatie voor zorg zonder verblijf of zorg met verblijf zijn te vinden in deze tabel op StatLine MLZ. Daarin kunnen uitsplitsingen worden gemaakt naar type zorg en de achtergrondkenmerken geslacht, leeftijd, inkomensgroep en zorgkantoorregio.

Voor een nadere toelichting op deze cijfers en de gebruikte methoden: Indicaties AWBZ/Wlz.