Indicatie zorg zonder en met verblijf

Deze pagina bevat cijfers over het aantal personen met een indicatie voor zorg zonder verblijf of zorg met verblijf, voor zover deze gefinancierd wordt uit de AWBZ (tot 2015) of WLZ (vanaf 2015).

Peildatum jaar is de 2e vrijdag van november; peildatum kwartaal de 2e vrijdag van februari, mei, augustus en november.

De volgende tabel betreft indicaties die zijn afgegeven door het CIZ. De cijfers zijn uitgesplitst naar grondslag.

Indicatie zorg zonder verblijf en/of zorg met verblijf naar grondslag, personen op peildatum jaar

Indicatie zorg zonder verblijf en/of zorg met verblijf naar grondslag, personen op peildatum jaar
20182019202020212022*
Totaal personen296.885307.105312.265340.125356.660
Somatische aandoening58.82058.30557.37558.37561.415
Psychogeriatrische aandoening92.33598.805101.445105.080110.330
Psychiatrische aandoening5.9505.9555.80025.02030.110
Lichamelijke handicap25.47527.55028.83530.41531.430
Verstandelijke handicap111.005113.190115.575118.015120.130
Zintuiglijke handicap3.3053.3053.2403.2203.245
Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek (dataleverancier: Centrum Indicatiestelling zorg) Brontabel als csv (454 bytes)

Tot 2014 werden naast AWBZ-indicaties die door het CIZ zijn afgegeven, AWBZ-indicaties afgegeven door Bureaus Jeugdzorg voor jongeren met een psychiatrische aandoening. De volgende tabel betreft deze indicaties.

Indicatie zorg zonder verblijf en/of zorg met verblijf van Bureaus Jeugdzorg, personen op peildatum jaar

Indicatie zorg zonder verblijf en/of zorg met verblijf van Bureaus Jeugdzorg, personen op peildatum jaar
20102011201220132014
Totaal ZZV-AWBZ en of ZMV-AWBZ32.71034.02533.29032.58532.240
Totaal ZZV-AWBZ31.55032.52531.41029.98528.750
Totaal ZMV-AWBZ1.2451.5401.9152.6453.570
Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek (dataleverancier: Bureau Jeugdzorg) Brontabel als csv (198 bytes)

Indicatie zorg zonder verblijf en/of zorg met verblijf naar grondslag, personen op peildatum kwartaal

Indicatie zorg zonder verblijf en/of zorg met verblijf naar grondslag, personen op peildatum kwartaal
2023 1e kwartaal*2023 2e kwartaal*2023 3e kwartaal*2023 4e kwartaal*2024 1e kwartaal*
Totaal ZMV-AWBZ-Wlz359.270362.620366.900370.130370.585
Somatische aandoening61.44561.89562.66062.92562.255
Psychogeriatrische aandoening111.135112.690114.650116.245116.610
Psychiatrische aandoening31.05031.92032.77533.44533.970
Lichamelijke handicap31.46531.51031.64531.74531.640
Verstandelijke handicap120.920121.350121.910122.505122.830
Zintuiglijke handicap3.2553.2503.2653.2653.275
Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek (dataleverancier: Centrum Indicatiestelling zorg) Brontabel als csv (527 bytes)

Op StatLine MLZ zijn meer cijfers te vinden over personen met een indicatie voor zorg met verblijf:

Voor een nadere toelichting op deze cijfers en de gebruikte methoden: Indicaties AWBZ/Wlz.