Indicatie zorg zonder verblijf

Deze pagina bevat cijfers over het aantal personen met een indicatie voor zorg zonder verblijf, voor zover deze gefinancierd wordt uit de AWBZ (tot 2015) of WLZ (vanaf 2015).

Peildatum jaar is de 2e vrijdag van november; peildatum kwartaal de 2e vrijdag van februari, mei, augustus en november.

De volgende tabel betreft indicaties die zijn afgegeven door het CIZ. De cijfers zijn uitgesplitst naar functie.

Indicatie zorg zonder verblijf naar functie, personen op peildatum jaar

Indicatie zorg zonder verblijf naar functie, personen op peildatum jaar
20122013201420152016
Totaal ZZV-AWBZ-Wlz439.150458.345477.81011.58510.240
Begeleiding individueel157.775158.980162.8057.8957.065
Begeleiding groep101.450101.700101.5356.8706.270
Persoonlijke verzorging266.780274.740284.7758.1707.090
Verpleging78.30591.665100.4553.1202.730
Behandeling individueel11.09510.3459.5601.2301.385
Behandeling groep10.31010.63510.8303.1653.330
Kort verblijf14.22511.2509.3956.3455.680
Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek (dataleverancier: Centrum Indicatiestelling zorg) Brontabel als csv (475 bytes)

In de tabel Personen met indicatie zorg zonder verblijf; functie en regio, 2009-2016 op StatLine MLZ kunnen jaarcijfers uitgesplitst worden naar de achtergrondkenmerken geslacht, leeftijd en regio (gemeente en zorgkantoorregio).

Naast AWBZ-indicaties die door het CIZ zijn afgegeven, geven Bureaus Jeugdzorg AWBZ-indicaties voor jongeren met een psychiatrische aandoening. De volgende tabel betreft deze indicaties.

Indicatie zorg zonder verblijf van Bureaus Jeugdzorg naar functie; personen op peildatum jaar

Indicatie zorg zonder verblijf van Bureaus Jeugdzorg naar functie; personen op peildatum jaar
20102011201220132014
Totaal ZZV-AWBZ31.55032.52531.41029.98528.750
Begeleiding individueel25.61526.77026.00524.87023.900
Begeleiding groep22.07522.76021.77020.36519.150
Persoonlijke verzorging440375295320290
Kort verblijf16.44511.1707.2505.7404.665
Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek (dataleverancier: Bureau Jeugdzorg) Brontabel als csv (290 bytes)

In de tabel Personen met AWBZ-indicatie Bureaus Jeugdzorg; functie, regio, 2010-2014 op StatLine MLZ  kunnen de jaarcijfers over de AWBZ-indicaties van de Bureaus Jeugdzorg verder uitgesplitst worden naar type zorg en de achtergrondkenmerken geslacht, leeftijd en regio.

Onderstaande tabel betreft CIZ indicaties per kwartaal.

Indicatie zorg zonder verblijf naar functie, personen op peildatum kwartaal

Indicatie zorg zonder verblijf naar functie, personen op peildatum kwartaal
2016 2e kwartaal2016 3e kwartaal2016 4e kwartaal2017 1e kwartaal2017 2e kwartaal
Totaal ZZV-AWBZ-Wlz10.78010.48510.2403.0953.025
Begeleiding individueel7.3907.2057.0651.4051.380
Begeleiding groep6.5156.3806.2701.3951.365
Persoonlijke verzorging7.4807.2607.0901.0651.035
Verpleging2.8802.8002.730415400
Behandeling individueel1.3901.3951.385715700
Behandeling groep3.4403.4053.3301.4551.420
Kort verblijf5.9405.7905.6801.1901.160
Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek (dataleverancier: Centrum Indicatiestelling zorg) Brontabel als csv (491 bytes)

In  de tabel Personen met indicatie ZZV; functie en grondslag, kwartaal, 2009-2017  op StatLine MLZ kunnen kwartaalcijfers verder uitsgeplitst worden naar grondslag.

Op MLZ StatLine zijn meer cijfers te vinden over personen met een indicatie voor zorg zonder verblijf:

Voor een nadere toelichting op deze cijfers en de gebruikte methoden: Indicaties AWBZ/Wlz.