Gebruik

Gebruik van zorg zoals dat geregistreerd wordt door het CAK of door Vektis.

Registratie door het CAK:
Tot 2015 betreft dit zorg in natura aan personen van 18 jaar of ouder, waarvan de kosten voor rekening komen van de AWBZ of de Wmo en waarvoor een eigen bijdrage betaald moet worden.

Vanaf 2015 betreft de registratie van het CAK zowel zorg in natura als zorg bekostigd uit een persoonsgebonden budget aan personen van 18 jaar of ouder, waarvan de kosten voor rekening komen van de Wlz of de Wmo-2015 en waarvoor een eigen bijdrage betaald moet worden.

Registratie door Vektis:
Dit betreft gebruik van langdurige Zvw-zorg (wijkverpleging of zorg zintuiglijk gehandicapten) of Wlz-zorg zoals dat geregistreerd staat in alle door de zorgverzekeraars goedgekeurde en aan Vektis aangeleverde declaraties. Het gaat om zorg geleverd als zorg in natura en als persoonsgebonden budget.