Gehandicaptenzorg

Zorg voor personen met een lichamelijke, verstandelijke of zintuiglijke handicap. De sector Gehandicaptenzorg valt uiteen in drie hoofgroepen:

Synoniemen: 
GHZ