Indicatie

Recht op een bepaalde soort en hoeveelheid zorg zoals dat vastgesteld wordt door het Centrum indicatiestelling zorg.

Vanaf 1 januari 2015 stelt het CIZ vast op welke Wlz-zorg iemand aanspraak kan maken. Een persoon kan aanspraak maken op Wlz-zorg als hij of zij blijvend 24 uur per dag toezicht of hulp nodig heeft.

Tussen 2005 en 2015 stelde het CIZ vast op welke AWBZ-zorg iemand aanspraak kon maken. Het CIZ kon voor de volgende functies een indicatie afgeven: begeleiding, persoonlijke verzorging, verpleging, behandeling, ADL-assistentie (beschikbaar vanaf 2012) en verblijf.

Voor 2005 werd de indicatiestelling gedaan door verschillende Regionale Indicatie Organen en daarvoor door indicatiecommissies.

Jongeren tot 18 jaar met de grondslag psychiatrische aandoening werden tot 2015 niet door het CIZ maar door een Bureau Jeugdzorg geïndiceerd. Personen die vóór hun 18e door een Bureau Jeugdzorg werden geïndiceerd voor AWBZ-zorg met als grondslag een psychiatrische aandoening en daarnaast jeugdhulpverlening ontvingen, kregen zo nodig tot hun 23ste jaar de indicaties van Bureau Jeugdzorg.

Vanaf 1 januari 2015 wordt jeugdzorg aangevraagd bij de gemeenten. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de indicatiestelling.

De indicatiestelling voor Huishoudelijke verzorging voeren gemeenten uit. Vanaf 2015 ten behoeve van de Wmo 2015 en tussen 2007 en 2015 ten behoeve van de Wmo. Voor 2007 was huishoudelijke verzorging onderdeel van de AWBZ.