Overbruggingszorg

Tijdelijke zorg aan huis uit de Wlz, totdat de cliënt een plaats krijgt toegewezen in een zorginstelling of gebruik wenst te maken van de aangeboden plaats in een zorginstelling.