Sociale Verzekeringsbank

De SVB is de uitvoerder van de volksverzekeringen (zoals AOW-pensioen en kinderbijslag) in Nederland. Daarnaast beheert de SVB sinds 1 januari 2015 het pgb van personen die een toegekend pgb hebben voor Wlz-zorg of ondersteuning in het kader van de Wmo 2015 of zorg aan jongeren onder de 18 jaar die gefinancierd wordt via de Jeugdwet.

De SVB betaalt de zorgverlener in opdracht van de budgethouder (de persoon met een toegekend pgb). Dit heet trekkingsrecht. In het geval van een pgb voor zorg aan jongeren via de Jeugdwet zijn ouders/verzorgers budgethouder.

Er bestaat ook een pgb voor Zvw-zorg. Deze budgetten worden niet door de SVB beheerd, maar de SVB kan wel ondersteuning bieden bij de werkgeversfuncties (zoals salarisadministratie).

Synoniemen: 
SVB