Wmo-maatwerkvoorziening

Op de behoeften, persoonskenmerken en mogelijkheden van een persoon afgestemd geheel van diensten, hulpmiddelen, woningaanpassingen en andere maatregelen in het kader van de Wmo:

  • ten behoeve van zelfredzaamheid, daaronder begrepen kortdurend verblijf in een instelling ter ontlasting van de mantelzorger, het daarvoor noodzakelijke vervoer, alsmede hulpmiddelen, woningaanpassingen en andere maatregelen;
  • ten behoeve van participatie, daaronder begrepen het daarvoor noodzakelijke vervoer, alsmede hulpmiddelen en andere maatregelen;
  • ten behoeve van beschermd wonen en opvang.

 

Er wordt onderscheid gemaakt in vier typen maatwerkvoorzieningen: ondersteuning thuis, hulp bij het huishouden, verblijf en opvang , hulpmiddelen en diensten.