Dataleveranciers

De MLZ is samengesteld met gegevens uit bestaande databestanden van zes organisaties die deel uitmaken (of uitmaakten) van de keten voor langdurige zorg. CBS verwerkt deze gegevens en vult een deel van de thema's aan met bij CBS aanwezige gegevens.

Hieronder vindt u informatie over de dataleveranciers.

Centrum indicatiestelling zorg

Levert cijfers voor de thema's Indicatie en Relatie indicatie en gebruik.

CAK

Levert cijfers voor de thema's Gebruik, Relatie indicatie en gebruik en Eigen bijdrage.

Nederlandse Zorgautoriteit

Levert cijfers voor het thema Uitgaven en volume.

Sociale Verzekeringsbank

Levert cijfers over het gebruik van persoonsgebonden budgetten.

Vektis

Levert cijfers voor het thema Gebruik.

Zorginstituut Nederland

Levert cijfers voor de thema's Gebruik en Uitgaven en volume en Toegankelijkheid.

Bureau Jeugdzorg

Levert cijfers voor het thema Indicatie.