Thema indicatie

Het thema Indicatie geeft een beeld van het aantal personen in Nederland dat een indicatie heeft voor langdurige zorg. Vanaf 2015 gaat het om Wlz-indicaties die zijn afgegeven door het CIZ. Tot 2015 gaat het om AWBZ-indicaties die zijn afgegeven door het CIZ en waar dit expliciet is aangegeven om de AWBZ-indicaties die zijn afgegeven door BJZ.

Via de onderstaande links of het menu kunnen de korte onderzoeksbeschrijvingen voor dit thema worden geraadpleegd.

Indicaties AWBZ/Wlz

Relatie indicatie en gebruik

Relatie indicatie en gebruik tot 2015