Thema toegankelijkheid

Van toegankelijkheid van langdurige zorg uit de Wlz is sprake, als cliënten die zorg nodig hebben, deze zorg ook daadwerkelijk binnen de zogenoemde Treeknorm voor aanvaardbare wachttijd ontvangen.

Deze pagina bevat de onderzoeksbeschrijving over het aantal actief wachtenden langer dan de Treeknormen die geen overbruggingszorg uit de Wlz ontvangen. Deze cliënten worden door het zorgkantoor actief bemiddeld teneinde een passende plaats te vinden voor de levering van zorg in natura.

Via de onderstaande link of het menu kan de korte onderzoeksbeschrijving voor dit thema worden geraadpleegd.

Wachtenden in de langdurige zorg