Thema uitgaven en volume

Het thema uitgaven en volume geeft een beeld van de kosten en hoeveelheid van geleverde langdurige zorg in Nederland, voor zover deze gefinancierd wordt uit de AWBZ (tot 2015) en uit de Wlz (vanaf 2015). Ook de uitgaven en volumes van de wijkverpleging en behandeling van zintuiglijk gehandicapten die van 2015 vanuit de Zvw bekostigd worden (daarvoor AWBZ) zijn onder dit thema opgenomen. Daarnaast zijn de uitgaven aan Wmo en Jeugdwet opgenomen, zoals door gemeenten verantwoord in de gemeenterekeningen en gemeentebegrotingen.

Via de onderstaande links of het menu kunnen de korte onderzoeksbeschrijvingen voor dit thema worden geraadpleegd.

Uitgaven en volume AWBZ- en Wlz-zorg in natura; declaraties

Uitgaven en volume AWBZ- en Wlz-zorg in natura; nacalculatie

Uitgaven en volume Zvw-zorg; declaraties

Wmo in gemeentelijke baten en lasten