Nieuwsbrief - 10 juli 2018

De nieuwsbrief Monitor Langdurige Zorg (MLZ) geeft een overzicht van de nieuwste cijfers en publicaties over de langdurige zorg in Nederland zoals deze verschijnen op de website van de MLZ. Wilt u deze nieuwsbrief ook ontvangen, meldt u dan hier aan.

Langdurige zorg weer compleet in beeld

Sinds de hervorming langdurige zorg is er hard gewerkt om met de MLZ een compleet beeld te geven van personen die gebruik maken van langdurige zorg bekostigd uit de verschillende wetten: Wet langdurige zorg (Wlz), Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo2015) en Zorgverzekeringswet (Zvw). Cijfers met gegevens over deze drie wetten zijn nu beschikbaar voor 2015 en 2016. Cijfers over 2017 zijn op onderdelen ook al beschikbaar en worden gedurende dit jaar verder aangevuld.

Wlz-indicaties en Wlz-indiceerbaren op basis van gegevens van CIZ.

Bekijk hier de (kwartaal)cijfers over indicaties

Alle bijdrageplichtige Wlz-zorg, dus ook Wlz-pgb’s op basis van gegevens van het CAK.

Bekijk hier de cijfers over gebruik van bijdrageplichtige Wlz-zorg

Bestede Pgb’s (Wmo en Wlz) op basis van gegevens van de SVB.

Bekijk hier de cijfers over het persoonsgebonden budget

Bijdrageplichtige Wmo naar type voorziening en leveringsvorm op basis van gegevens van het CAK.

Bekijk hier de cijfers over bijdrageplichtige Wmo-maatwerkvoorzieningen

Langdurige zorg in de Zvw: wijkverpleging en zorg voor zintuiglijk gehandicapten op basis van gegevens van Vektis.

Bekijk hier de cijfers over Zvw Wijkverpleging en Zintuiglijk gehandicapten

Cijfers over wachtenden binnen Wlz-zorg

Binnen het nieuwe thema toegankelijkheid worden cijfers gepubliceerd over het aantal wachtenden op Wlz-zorg. Bekijk hier de cijfers over Wlz-wachtenden

Uitbreiding gegevens Uitgaven en Volume

Ook de cijfers over Uitgaven en Volume zijn uitgebreid. Om een volledig beeld te geven van uitgaven, volume, kosten en baten zijn de volgende tabellen ontwikkeld en gepubliceerd:

Maatwerk en Open Data

Zoekt u cijfers over de langdurige zorg die niet in de kerncijfers, maatwerkpublicaties of op MLZ StatLine zijn terug te vinden? Dan is maatwerkonderzoek een optie. Tegen kostprijs kan het CBS onderzoek voor u uitvoeren. Bekijk hier de mogelijkheden

Ook kunt u gebruik maken van Open Data. Bekijk hier de mogelijkheden

Maatwerkonderzoek: ‘Onderwijs van personen met een verstandelijke beperking’

Op de MLZ verschijnen regelmatig publicaties naar aanleiding van maatwerkvragen. Recent is onderzoek uitgevoerd naar de inschrijving voor onderwijs (regulier en speciaal) van personen jonger dan 21 jaar met een indicatie van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). De uitkomsten van dit onderzoek kunt u vinden op de website. Bekijk hier de resultaten

Laat uw mening horen!

Ons streven is dat u optimaal gebruik kunt maken van de MLZ. Daarom zijn wij benieuwd naar uw mening. In hooguit 5 minuten helpt u ons een stapje verder. Wat vindt u van de MLZ? Kunt u informatie goed vinden? Heeft u suggesties voor verbetering? Vul hier de korte vragenlijst in