Nieuwsbrief - 23 april 2019

De nieuwsbrief Monitor Langdurige Zorg (MLZ) geeft een overzicht van de nieuwste cijfers en publicaties over de langdurige zorg in Nederland zoals deze verschijnen op de website van de MLZ.

Nieuw! Gebruik Wlz-ZIN en combinatie Wlz-ZIN/PGB

Op basis van declaratiegegevens over Wlz zorg in natura (van Vektis) is een nieuwe tabel verschenen. Hiermee komt de hele populatie cliënten in beeld die gebruik maakt van Wlz zorg in natura. Bekijk hier de kerncijfers. Daarnaast zijn deze Vektis-declaraties voor Wlz-zorg in natura gecombineerd met gegevens over bestede Wlz persoonsgebonden budgetten (van de SVB). Hiermee komt de hele populatie cliënten in beeld die gebruik maakt van Wlz zorg, zowel met zorg in natura als met een pgb of met een combinatie van beide leveringsvormen. Bekijk hier de nieuwe combinatietabel op MLZ StatLine.

Nieuw!  Eerstelijnsverblijf uit de Zvw

Vanaf 2017 wordt eerstelijnsverblijf (ELV) gefinancierd uit de Zorgverzekerinsgwet (Zvw). Cijfers over gebruik van ELV in 2017 zijn nu beschikbaar op de MLZ. Bekijk hier kerncijfers over gebruik van ELV. In 2015 en 2016 was deze zorg ondergebracht onder een tijdelijke Wlz subsidieregeling. Bekijk hier de cijfers over ELV- indicaties in 2015 en 2016.

Nieuw! Gefactureerde eigen bijdrage Wmo en Wlz

In de MLZ zijn nu ook cijfers beschikbaar over gemiddelde gefactureerde eigen bijdragen. Gegevens over gefactureerde eigen bijdragen voor bijdrageplichtige zorg zijn afkomstig van het CAK. Bekijk hier de kerncijfers over gefactureerde eigen bijdragen voor Wlz-zorg, Wmo zorg thuis en Wmo met verblijf.

Uitkomsten van de enquête

In de zomer/najaar van 2018 hebben we ontvangers van deze nieuwsbrief en bezoekers van de MLZ-website gevraagd een enquête over de MLZ in te vullen. We waren benieuwd naar het doel van het gebruik van de MLZ-website en MLZ StatLine en naar de ervaringen van bezoekers. Uit de enquête is gebleken dat de MLZ gebruikt wordt door beleidsmakers en onderzoekers en ook door een grote groep bezoekers die de MLZ gebruikt voor zijn/haar werkzaamheden voor cliëntorganisaties, ouderenadviseurs of journalistiek. Veel gebruik wordt er gemaakt van de kerncijfers en de achtergrondgegevens die op de MLZ te vinden zijn. Als suggestie voor verbetering werden onder andere genoemd: meer regionale uitsplitsingen en een verbeterde zoekfunctie.  De suggesties worden meegenomen bij de verdere ontwikkeling van de MLZ.

Dank voor uw bijdrage aan deze enquête!

Maatwerkonderzoek: ‘jongeren naar type zorgvraag en onderwijs’

Op de MLZ verschijnen regelmatig publicaties naar aanleiding van maatwerkvragen. Recent is onderzoek uitgevoerd naar jongeren met een zorgvraag naar type zorg en type onderwijs. Bekijk hier het maatwerk onderzoek.

MLZ StatLine is volledig vernieuwd

De online databank van de MLZ heeft een nieuw uiterlijk, veel grafische mogelijkheden en ook de werking is veranderd. MLZ StatLine is daardoor gebruikersvriendelijker en beter toegankelijk geworden. Binnenkort verdwijnt de oude versie van MLZ StatLine en wordt u automatisch naar de nieuwe versie geleid. Bekijk hier het nieuwe MLZ StatLine.

MLZ Nieuwsbrief in een nieuw jasje

Er gaat iets veranderen in de verzendservice van de nieuwsbrieven van de rijksoverheid, waaronder de nieuwsbrief Monitor Langdurige Zorg valt. U blijft de nieuwsbrief gewoon ontvangen. Maar de nieuwsbrief zal er iets anders uit zien en wordt vanaf een ander adres verzonden.