Nieuwsbrief - 8 juli 2015

De nieuwsbrief Monitor Langdurige Zorg (MLZ) geeft een overzicht van de nieuwste cijfers en publicaties over de langdurige zorg in Nederland zoals deze verschijnen op de website van de MLZ. Wilt u deze nieuwsbrief ook ontvangen, meldt u dan hier aan.

Over de Nieuwsbrief

Dit is de eerste uitgave van de nieuwsbrief Monitor Langdurige Zorg. De nieuwsbrief zal twee keer per jaar verschijnen en berichten over nieuwe cijfers en ontwikkelingen op de MLZ, de website van de Monitor Langdurige Zorg.

Lees hier meer over de MLZ

Aanpassing bestaande statistieken

Aanvulling gebruikscijfers 2004-2008

De cijfers over gebruik van zorg zonder verblijf en zorg met verblijf zijn aangevuld. Er zijn nu ook cijfers beschikbaar voor de verslagjaren 2004-2008.

Bekijk de cijfers op MLZ StatLine

Overgang AWBZ naar Wlz, Wmo 2015, Zvw en Jeugdwet

Vanaf 1 januari 2015 wordt de langdurige zorg gefinancierd uit de Wlz, Wmo 2015, Zvw en Jeugdwet. De AWBZ is ingetrokken. Dit heeft gevolgen voor de beschikbaarheid van cijfers. De komende tijd zullen wijzigingen op de MLZ gepubliceerd worden. De eerste Wlz-cijfers zijn reeds gepubliceerd, het betreft cijfers over uitgaven en volume zorg in natura (declaraties) van het eerste kwartaal van 2015.

Bekijk de cijfers

ERAI in de statistieken

Op 1 januari 2013 is het ‘Experiment Regelarme Instellingen’ (ERAI) gestart. Een geselecteerde groep zorgaanbieders hoeft in het indicatiebesluit geen onderscheid te maken tussen typen zorg. Voor de cijfers over de langdurige zorg leidt dit bij de gebruiksaantallen tot een onderrapportage van AWBZ-functies zorg zonder verblijf. Recentelijk is hiervoor een aanpassing gedaan.

Bekijk de aangepaste cijfers

Nieuwe statistieken

Regelmatig worden nieuwe cijfers aan de MLZ toegevoegd. In 2014 zijn indicatiecijfers van de Bureaus Jeugdzorg toegevoegd. In 2015 zijn dat cijfers over personen met een toegekend pgb naar achtergrondkenmerken (geslacht, leeftijd, regio, inkomen, huishouden, functie en grondslag). Deze pgb-cijfers zijn beschikbaar voor de verslagjaren 2011-2014.

Bekijk de cijfers

Maatwerkonderzoek op basis van MLZ-data

Op de MLZ verschijnen regelmatig publicaties naar aanleiding van maatwerkvragen. De uitkomsten hiervan kunt u vinden op de website.

Bekijk de maatwerk publicaties