Over de website

Privacyverklaring

Indien u via het webfomulier op de contactpagina persoonsgegevens verstrekt, worden deze slechts verzameld en gebruikt voor het doel waarvoor u ze achterlaat en voor interne kwaliteitsonderzoeken om de serviceverlening te kunnen meten.

Webstatistieken

Om te bepalen welke pagina's het meest bezocht worden maakt de Monitor langdurige zorg website gebruik van Google Analytics. Dit statistiekenprogramma plaatst een analytisch cookie op uw computer, waardoor te volgen is welke pagina's u binnen deze website bezoekt. Om hierbij uw privacy te waarborgen hebben we een bewerkersovereenkomst met Google afgesloten, zorgen we dat uw IP-adres geanonimiseerd wordt, en zorgen we dat de gegevens die we verzamelen met deze analytische cookies niet worden gedeeld met andere partijen, of met andere producten van Google.

Webrichtlijnen

Bij de bouw van Monitorlangdurigezorg.nl is veel aandacht besteed aan toegankelijkheid, bouwkwaliteit en vindbaarheid. Het streven is alle informatie zodanig aan te bieden dat iedereen deze kan gebruiken en bekijken.

Monitorlangdurigezorg.nl voldoet aan de webrichtlijnen versie 2. (level AA) Gezien WCAG2.0 integraal onderdeel is hiervan voldoet Monitorlangdurigezorg.nl tevens aan de internationale richtlijnen voor toegankelijkheid.

Disclaimer

De uitvoering van Monitorlangdurigezorg.nl is in handen van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De juridische kaders waarbinnen CBS met privacygevoelige informatie om mag gaan zijn strikt geregeld in de CBS-wet en de Wet bescherming personengegevens (Wbp). Aanvullend heeft het CBS een eigen gedragscode.

De inhoud van deze website is met uiterste zorgvuldigheid tot stand gebracht en wordt regelmatig gecontroleerd en geactualiseerd.

CBS kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de website.

CBS kan in het bijzonder niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade of consequenties ontstaan door direct of indirect gebruik van de inhoud van deze website.

Copyright

Verveelvoudiging is toegestaan, mits de Monitor Langdurige Zorg als bron wordt vermeld.

Gebruikte symbolen

Verklaring van symbolen:

niets (blank)   : het cijfer kan op logische gronden niet voorkomen
.         : het cijfer is onbekend, onvoldoende betrouwbaar of geheim
*         : voorlopige cijfers
**        : nader voorlopige cijfers

In geval van afronding kan het voorkomen dat de totalen niet geheel overeenstemmen met de som der opgetelde getallen. Verbeterde cijfers in de staten en tabellen zijn niet als zodanig gekenmerkt.