Persoonlijke verzorging en verpleging naar grondslag in 2012 (zorg in natura).