Zorggebruik bij indicatie ZMV, ingedeeld naar nieuw zorgstelsel