Personen met een gewijzigd gebruik t.o.v. GGZB in voorgaand kwartaal