Personen met een indicatie voor Zorg met verblijf op peildatum