Personen met eigen bijdrage AWBZ en/of declaratie AWBZ en/of toegekend PGB