MLZ open data

MLZ StatLine beschikbaar als open data

Op http://mlzopendata.cbs.nl wordt alle data die in MLZ StatLine beschikbaar is aangeboden als open data.

Wat is open data?

Open Data is (overheids-)data die op eenduidige manier elektronisch beschikbaar wordt gesteld op een wijze dat programmeurs hier direct gebruik van kunnen maken voor allerlei toepassingen. Vanuit (combinaties van) dit soort data kunnen veel nieuwe soorten diensten en apps ontwikkeld worden. Vaak zal dit in de vorm van apps voor smartphones en tablets zijn, maar ook voor pc-gebruik of andere apparaten zijn toepassingen goed mogelijk.

Hoe wordt MLZ StatLine als open data aangeboden?

De monitor langdurige zorg maakt gebruikt van OData om open data aan te bieden. Het Open Data Protocol (OData) is een open protocol welke beschrijft hoe RESTful APIs op een eenvoudige manier gemaakt en bevraagd kunnen worden. Meer informatie over OData is te vinden op:

MLZ open data StatLine