Overledenen van 80 jaar of ouder naar jaar van overlijden, leeftijd en gebruik ZMV