Personen met gebruik VG, (SG)LVG op peildatum naar gebruik en in- en uitstroom tot peildatum volgend kwartaal