Personen met gebruik VV op peildatum naar gebruik en in- en uitstroom tot peildatum volgend kwartaal