Personen met indicatie VV op peildatum naar indicatie en in- en uitstroom