Zorggebruik bij indicatie ZMV of ZZV, ingedeeld naar nieuw zorgstelsel