Personen met indicatie VG op peildatum naar in- en uitstroom en persoonskenmerken