Gemeentelijke uitkomsten 2016 sociaal domein.

In opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft het CBS maatwerkonderzoek uitgevoerd over de gerealiseerde gemeentelijke lasten en baten 2016 in het sociaal domein.

Zie https://www.cbs.nl/nl-nl/maatwerk/2017/49/gemeentelijke-uitkomsten-2016-sociaal-domein- voor de resultaten van dit onderzoek