Personen met AWBZ of Wlz indicatie VV of ELV op peildatum naar indicatie en in- en uitstroom tot peildatum volgend kwartaal