Personen met een indicatie VV4-VV8, naar situatie in december, 2015