Personen met een indicatie VV4-VV8, naar situatie in december, update 2015 en 2016