Onderzoeksrapportage toegankelijkheid content

Het rapport beschrijft de bevindingen van het door Cardan Technobility uitgevoerde toegankelijkheidsonderzoek op de content van www.monitorlangdurigezorg.nl.