Basisregistratie Personen

De Basisregistratie Personen (BRP) bevat persoonsgegevens van inwoners van Nederland (ingezetenen) en van personen die Nederland hebben verlaten (niet ingezetenen).

In de BRP wordt ieders administratieve levensloop, bijvoorbeeld geboorte, huwelijk of echtscheiding, adreswijziging en overlijden geregistreerd.

De wet BRP is ingevoerd op 6 januari 2014. Op dezelfde datum is de wet Gemeentelijke Basisadministraties persoonsgegevens (GBA) ingetrokken en is de GBA opgegaan in de BRP. De functionaliteit van de voormalige GBA is daarmee in de BRP voortgezet.

Binnen de MLZ worden alleen personen met een geldig adres in de BRP meegenomen in de cijfers.

Synoniemen: BRP