Geestelijke gezondheidszorg wonen met intensieve begeleiding

Vanaf 1 januari 2021 is de Wlz ook toegankelijk voor personen met blijvende behoefte aan intensieve geestelijke gezondheidszorg. In vijf nieuwe zorgprofielen: GGZ Wonen met intensieve begeleiding, GGZ W,  is omschreven welke zorg en ondersteuning zij vanuit de Wlz kunnen krijgen. GGZ W is een nieuwe hoofdgroep binnen de sector geestelijke gezondheidszorg, naast GGZ B,  voortgezet verblijf op basis van de grondslag psychiatrische aandoening.

Een groot deel van de personen die vanaf 1 januari 2021 instroomt met een zorgprofiel GGZ W maakte daarvoor gebruik van Beschermd wonen bekostigd uit de Wmo 2015.

Synoniemen: GGZ W of GGZ Wonen