Informatie voor Derden

Informatie voor Derden (Iv3) is een informatiesysteem.

De gegevens worden geleverd door provincies, waterschappen en gemeenten. In de Iv3 staan gegevens uit de begroting, de kwartaalcijfers en de jaarrekening. De informatie is onder meer bedoeld voor de verdeling van het gemeentefonds en het provinciefonds.

Synoniemen: Iv3