Leeftijd

Leeftijd van een persoon op 31 december van het verslagjaar.

Indien een persoon in de loop van het verslagjaar is overleden is dit de leeftijd die hij op 31 december bereikt zou hebben.