Licht verstandelijk gehandicapten

Mensen met een lichte verstandelijke handicap.

Deze mensen zijn in hun cognitieve ontwikkeling belemmerd en kunnen zich op grond van hun lagere intellectueel functioneren (IQ tussen 50 en 85) én beperkte sociale redzaamheid niet (zonder hulp) handhaven in een of meer reguliere maatschappelijke verbanden, zoals gezin, school, werk, groep, leeftijdsgenoten of buurt.

Tevens de aanduiding van een subgroep binnen de hoofdgroep verstandelijk gehandicapten.

Synoniemen: LVG