Treeknorm

De Treeknorm is een norm voor maatschappelijk verantwoorde wachttijd, die nodig is om de zorg te organiseren.

Voor extramurale zorg is de Treeknorm 6 weken, voor intramurale zorg 6-13 weken (met en zonder behandeling).

Synoniemen: Treeknormen.