Uitleen verpleegartikelen

Uitleen van verpleegartikelen.

Maar ook de uitleen van hulpmiddelen (zoals krukken en rollators) en matrassen.